Skeel & Skriver

Christian Skeel og Morten Skriver har samarbejdet om kunst siden 1984.  Vi præsenterer her vores produktion igennem denne periode, både de konkrete projekter og en del af det materiale som kunstværkerne er udsprunget af.

 

Samarbejdet har formet sig som en fortløbende undersøgelse af kunstens væsen som en vej til erkendelse. Vi håber med dette netkatalog at kunne inspirere andre til selv at søge videre.

NBI-Start

Kunst og Videnskab

  EsbjergEksperimentetStart

Ånd og Stof

  LivstegnStart

Lys

IntegreredeKredsloeb2

Integrerede Kredsløb

InterferensStart

Interferens

InstallationsIkonerStartudentekst2

Åbne Koder

BabylonStart

Duft

MarshallStart

Lyd

SplitSecondStart

Tid

Skeel & Skriver