NBI-LHC-5v3Top

NBI Colliderscope

Kunstværket
NBI Colliderscope er et lyskunstværk der er anbragt på facaden af Niels Bohr Instituttets hovedbygning i København. Kunstværket er direkte forbundet med verdens største fysikforsøg, der netop nu foregår i CERN udenfor Geneve. Forsøget finder sted i the Large Hadron Collider (LHC), en cirkulær 27 km lang underjordisk magnetbane hvori subatomare partikler knuses mod hinanden med ekstrem kraft. Herved opstår der tilstande magen til dem der herskede i vores univers få øjeblikke efter det blev til. Hver enkel partikelkollision bliver registreret af sensorer der genererer enorme mængder af data. Det er disse data der er grundlaget for NBI Colliderscope. Ideen med kunstværket er at skabe en direkte sanselig og intuitiv oversættelse af den datastrøm, som ATLAS opfanger i LHCs kollisioner. Ved at benytte et flertal af de parametre, som findes i de indkomne data i kombination med  partikelkollisionernes tilfældighedsrytme forsøger værket at gengive signalet fra ATLAS i sin fulde tonalitet, som var acceleratoren en slags gigantisk musikinstrument. Måske kan man se værket som en slags visuel oversættelse af den musik der lød ved universets fødsel.

Teknisk er værket opbygget af 96 lysdioder der er anbragt i et hexagonalt net ud over arkitekturen på facaden af Niels Bohr Institutet, hvilket afspejler strukturen i TRT-detektoren i ATLAS-eksperimentet. Hver diode er båret af en aluminiumsarm hvorfra den i en afstand af ca. 40 cm lyser med 5 Watt ind på den lysegrå pudsede mur. Systemet af dioder styres af en computer som oversætter de oprindelige data fra TRT-detektoren i ATLAS-eksperimentet til lyssignaler. Disse signaler sendes til en online server, som så adresserer de enkelte dioder med lysstyrke, varighed, frekvens, etc. Colliderskopet viser de seneste data fra detektoren, som kan være blot få minutter gamle, men af og til noget ældre da LHC ikke kører uafbrudt.

Kunstværket er skabt af fysikerne Clive Ellegård og Troels C. Petersen i samarbejde med billedkunstnerne Christian Skeel og Morten Skriver.

Programmering af online software er udført af fysikeren Anders Holm.

NBI-Colliderscope-BlegdamsvejOppefra-a

NBIcomputerskitse

NBIkontrolrum

Systemmonitor i teknikrum

Skeel & Skriver