DSCN0430-TOP

Tre Stablinger

De tre symmetriske stablinger blev skabt i 2003 som permanent udsmykning til en nybygning i forbindelse med Dalby Skole i Kolding. Skolen ønskede dels en kunstnerisk bearbejdning af en atriumgård og en markering af indgangen til den ny bygning. Byggeriet var opført i en relativt kølig minimalitisk stil, med store ensartede flader af glas og gule mursten. Vi besluttede at skabe en kontrast der dels kunne tilføre helheden et element af visuel fortælling og ornamentik og samtidigt skabe en forøget rummelig kompleksitet. Vi ville også skabe en udsmykning der kunne fungere som fysisk centrum for leg og lektielæsning og som udstrålede en visuel ro og koncentration. Vi valgte at integrere udsmykningen i byggeriet ved at anvende mursten i forskellige nuancer af rødt for at tilføje helheden et yderligere lag af sanselighed. Dette valg førte logisk til det vi kaldte for tre stablinger, hvis størrelse og form vi først nærmede os igennem arbejdet med modeller i ler og pap. Derefter studerede vi de forskellige muligheder for forbandt og forskydninger af hele, halve og kvarte sten og deraf opstod tre forskellige, men beslægtede stablinger med hver deres udtryk og underliggende matematiske orden. Gårdrummets belægning og beplantning blev udført i samarbejde med landskabsarkitekten Torben Schønherr.

Skeel & Skriver