Er-Det-En-Rumrejse-TOP

Er Det En Rumrejse

I 1985 blev vi sammen med Cai-Ulrich von Platen inviteret til lave en udstilling, der skulle åbne et nyt Galleri på Vesterbrogade i København under navnet 'Der Kaiser ist Tot'. Vi valgte at skabe tre elementer, der tilsammen skulle fungere som en indvielse af galleriets konkrete arkitektur. Cai-Ulrich skabte et antal ornamenter af tørrede pressede blade der angav væggenes areal og inddelinger. Vores bidrag var to separate installationer der tog udgangspunkt i galleriets rumlige proportioner.
Den ene var en aflang bunke af muld, der strakte sig gennem det største af to udstillingsrum og på en gang markerede gulvplanet og rummets rektangulære karakter. På denne jord anbragte vi et antal symbolske genstande som en art fremspirende fysiske ideer. Flere af disse genstande havde vi anvendt i tidligere installationer, men der var også en del nye inspireret af situationen, blandt andet et sovjetisk flag og en tekst af Lenin der hentydede til det faktum, at Lenin havde boet i netop denne ejendom under sit eksil i Europa før revolutionen.
Vores andet bidrag var skabt til et mindre rum som lå i forlængelse af det første, men hvis gulv lå en halv etage længere nede. Installationen bestod af et bord og en stol, der var løftet op fra jorden af pinde som var bundet til deres ben. Dette løft angav både den præcise forskel i gulvniveauet mellem galleriets to rum og rummets påfaldende loftshøjde.

IMG 0070v22
P
lakat

er-det-en-rumrejsev2

Skeel & Skriver