Markering af en Flydende Overgang

Overgangens-Markering

Denne objektsammenstilling var en besvarelse på en præmieopgave som Akademiraadet udskrev i 1984. Opgaven havde overskriften Overgangens Markering og vi valgte så at postulere at alle overgange er flydende og vandt en delt førstepræmie.

Skeel & Skriver