ThreeBodyTop

Three Body Problem

The Three Body Problem

Threebody problem var en installation i tre dele skabt til Galleri Tom Christoffersen, som et samarbejde mellem Skeel og Skriver og fysikeren Clive Ellegård

Del 1 bestod af to elementer der tidligere har været vist sammen på udstillingen Sensual Logic på Esbjerg Kunstmuseum. Det ene element, Three Disc Scattering Problem var oprindelig fremstillet af Clive Ellegård som en demonstration af den måde lyset fra en laserstråle spredes kaotisk ved mødet med tre roterende spejl cylindre.

Denne demonstrationsopstilling dannede udgangspunkt for det andet elemement, Dark Matter , hvor vi har tilføjet lysvirkningen et yderligere lag af kaotisk kompleksitet ved beklæde de tre cylindre med krakelerede spejloverflader og lade dem rotere omkring sig selv i forskellige hastigheder. Laserlyskilden er desuden erstattet af to stærke projektører med henholdsvist koldt hvidt og varmt hvidt lys. Dette resulterede i en komposition af lys og mørke, hvor stadig skiftende figurer, strukturer og nuancer af varme og kølige toner spreder sig ud over bagvæggen fra apparaturets centrale roterende centrum

 Del 2 med titlen Magnetisk Vekselvirkning var resultatet af en række undersøgelser af magnetiske penduler med forskellige typer af kaotisk interaktion. Vi valgte en opstilling hvor tre tunge magneter er ophængt omkring en central, let fjerde magnet i en simpel bærende trekantskonstruktion.  Alle fire magneter er ophængt så de frastøder hinanden. Med mellemrum sætter en mekanisk arm arrangementet i bevægelse, med det resultat at der opstår et stadigt foranderligt magnetisk landskab mellem de tre tunge magneter, hvori den lette ikke kan finde til ro.

Apparaturet som helhed har karakter af en forsøgsopstilling, der konstant fortæller nye historier om de skjulte skabende kræfter i naturen. Den er desuden suppleret med en lille digital simulation der i diagramform viser den måde de fire magnetfelter vekselvirker på. Dette bidrag fik vi af fysikeren Anders Holm, som, efter at have set vores færdige værk, fik lyst til at lave en digital simulation af interaktionen mellem de fire magnetfelter. 

Del 3, Tilstand 1 + 2 er et todelt billede der sammenstiller to specialfremstillede dobbeltpenduler af en type, der bruges til at undersøge kaotisk dynamiske fænomener. Pendulerne er monteret på en sort billedflade med en startmekanisme, der skaber en stram konstruktiv komposition. De to penduler bliver sat i bevægelse med forskudt tidsinterval og er desuden afbalanceret  en anelse forskelligt så deres bevægelsesmønstre afviger fra hinanden som to typer af temperamenter. Endeligt er de belyst med hver deres tone af hvidt lys. Kaospendulerne vil aldrig nogensinde gentage deres bevægelser og den måde de bevarer og udløser deres energi giver dem en spontanitet i udtrykket som kan minde om fænomener i den levende natur. 

 

Udstillingens titel er et begreb fra fysikken der handler om  umuligheden af at forudsige hvad der sker når tre legemer  rammer hinanden samtidigt, fordi deres efterfølgende bevægelser vil være bestemt af selv de mest subtile forskelle i udgangspunktet. Fænomenet antyder en dimension af frihed og spontanitet i et ellers deterministisk fysisk univers. Værkerne i Three Body Problem er alle opstået som resultat af et mangeårigt samarbejde med fysikeren Clive Ellegård omkring undersøgelsen af interferens og kaosfænomener af denne art og af oversættelsen af abstrakt fysisk erkendelse til billeder, der giver intuitiv sanselig mening. I den forstand er værkerne forsøg på at skabe en ny form for naturskildringer, der resonerer med de usynlige kræfter som hersker i vores omgivelser og i vores eget indre, en slags ikoner i grænsefeltet mellem ånd og stof.

 MG 4198
Installation View - Video

 MG 4233
Three Disc Scattering Problem - Video

 MG 4213
Magnetisk Vekselvirkning - Video

 MG 4321 
Dark Matter - Video

 MG 4312
Tilstand 1+2 - Video

 

 

 

 

Skeel & Skriver