DATA

resultatkurve-trapholtv2

Denne graf viser udviklingen og ophobningen af Trapholt Eksperimentets data over tid. Den rette horisontale linie repræsenterer den teoretiske tilfældighedsværdi og de krumme linier indikerer de grænser som målingerne forventes at holde sig indenfor 95 % af tiden. Forsøgsopstillingens kontrol eller kalibreringsdata (CAL) viser præcist det forventede, nemlig at kurven bevæger sig op og ned som en tilfældighedsproces bør og ender meget tæt på den teoretiske tilfældighedsværdi. De aktive data (ACT) viser også tilfædighedskurvens typiske svingninger, men viser samtidig en konstant og sammenhængende afvigelse fra de teoretiske forventninger og når til sidst grænsen for det forventede afvigelsesmønster. Med andre ord viser forsøgets aktive målinger en lille, men sammenhængende, afvigelse fra de teoretiske statistiske forventninger. Der er en meget lille sandsynlighed for, at udviklingen som ses i denne kurve skyldes tilfældigheder og den er bemærkelsesværdig forskellig i karakter fra forsøgsopstillingens kontroldata.

Brenda Dunne
PEAR Lab.

Skeel & Skriver