The-TDSProblem-top

Three Disc Scattering Problem

"The Three Disc Scattering Problem" er en forsøgsopstilling der bruges til at illustrere hvordan kaosfænomener bliver til. Opstillingen viser lys fra en laser der spredes fra tre blanke cylindre, som langsomt passerer forbi laseren. Når lyset rammer en cylinder sker der det samme som hvis lyset blev reflekteret af et spejl, bortset fra at det spredes lidt på grund af den krumme overflade. Denne spredning bevirker at lyset, når det strejfer en af cylindrene, reflekteres over på en anden, hvorefter noget af lyset reflekteres over på en tredie og derfra til en fjerde og så videre. Pludselig er lyset allevegne. På den måde udviser systemet den, for kaotiske systemer, karakteristiske følsomhed overfor selv de mindste udsving i systemets begyndelsesbetingelser. I dette tilfælde vinklen mellem lysstrålens retning og cylinderens position.
Lyskilden i "The Three Disc Scattering Problem" er en fint fokusseret laserstråle med en meget lille bølgelængde, men systemet har også været brugt til at studere spredning af bølger med en bølgelængde der er sammenlignelig med afstanden mellem cylindrene. Her studerer man så de mønstre, som de stående bølger danner mellem cylindrene. Det svarer til, at man studerer lysets spredning fra atomerne i et krystalgitter. Derved nærmer man sig det der i fysikken betegnes som kvantekaos, idet lyskvanter - fotoner - i kvantefysikken netop beskrives som et bølgefænomen.

Clive Ellegaard

The-TDSProblem-1
The-TDSProblem-2
The-TDSProblem-film1

Skeel & Skriver