LHCtilTRTtop

TRT detektoren

TRT-detektoren består af omkring 500.000 strå, som giver et signal, når en ladet partikel passerer igennem. Hvert strå er fire millimeter i diameter og op til 144 centimeter langt. Det enkelte strå er fyldt med gas der bliver ioniseret når en partikel passerer igennem det.

Når detektoren viser en masse signaler på række betyder det at en partikel har passeret, og man kan udfra signalernes position bestemme dens bane og hvor den kom fra. Partiklerne bevæger sig i et magnetfelt, og på grund af deres ladning buer deres bane. Partikler med høj energi buer kun en lille smule, mens dem med lav energi buer mere, og afhængig af partiklernes ladning går buen den ene eller den anden vej. Dermed kan man bestemme partiklens oprindelse, energi og ladning. Udfra disse data kan man rekonstruere, hvad der skete i kollisionen. Desuden kan TRT- detektoren som noget helt særligt genkende elektroner.

Niels Bohr Institutet har været med til at designe, teste, kalibrere og optimere TRT-detektoren,

LHCtilTRTtubesLille

Hér skal der formodentlig være en eller anden billedtekst om Morten, som står oppe på en høj stige og maler kruseduller samt om hvor det er og lign.

Skeel & Skriver