BubbleChamber2 bw-TOP

 

Partiklerne

LHC acceleratoren og eksperimenterne omkring den er som et gigantisk mikroskop, der gør det muligt at undersøge forholdene på mindste fysiske skala (omkring 1/1.000.000.000 af et atom). Acceleratoreksperimenterne vil gøre det muligt at se, hvad vores verden er opbygget af, og hvilke naturlove der består i den. Med LHC starter jagten paa Higgs-partiklen, som er den sidste manglende brik i vores nuværende model for verden, men acceleratoreksperimenterne leder også efter andre ting som det såkaldte mørke stof og eventuelle ekstra dimensioner

Når man smadrer partikler mod hinanden i LHCs strålerør opstår der tilstande som minder om dem, der eksisterede umiddelbart efter universets opståen. Enorme kræfter bliver frigjort i et ganske lille område. Der opstår mikroskopiske sorte huller og byger af uendeligt små kosmiske byggesten bliver løsrevet fra hinanden i et nanosekund. Ved at iagttage disse objekters måde at bevæge sig på individuelt og i forhold til hinanden håber fysikerne at nå til en bedre forståelse af de kræfter som hersker i vores univers.

BubbleChamberPicture

Bobblekammer

TRTtubes

En partikkels vej gennem TRT-detektorens strå

Skeel & Skriver